Placed Students

S .no. Student Name Course Placed Company Package
1Amish Nagpure B. PharmMactec Life Sciences
2Ambika Sen B. PharmCyano Pharma
3Aashiq Qureshi B. PharmFortis
4Ashvin Malviya B. PharmAvant Remedies Pvt Ltd.
5Deepak Kumar B. PharmSun Pharma
6Mahendra Chouhan B. PharmS.S. Enterprises
7Murarilal Upwanshi B. PharmLupin
8Neeraj Mandloi B. PharmBA Group
9Nivedita Singh B. PharmQC Piramal
10Pankaj Chandna B. Pharm Sun Pharma
11Pooja Solanki B. PharmSyndetic Pharma
12Rohit Jat B. PharmLupin
13Shabeena Bano B. PharmSun Pharma
14Sheela Rathod B. PharmCyano Pharma
15Sheetal Kadam B. PharmWilcure
16Shubham Parmar B. PharmDabur Mark
17Shyam Chobe B. PharmModern Laboratories
18Swastik Nagpure B. PharmHimalaya Drugs
19Vipul Joshi B. PharmSun Pharma